Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
z najbliższymi jest zawsze najtrudniej
— Małgorzata Musierowicz / Dziecko piątku
Reposted fromwhatu whatu viagdybam gdybam
Od kiedy nie mogę Cię widywać, zrozumiałem jak bardzo Cię potrzebuję. (...) Od Twojego zniknięcia wszystko wydaje mi się nijakie.
— Haruki Murakami
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viapsychodelic psychodelic
7027 5d2b 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
“Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć, gdy Cię widzę.”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viapimpmyheart pimpmyheart
Zamieszkajmy razem, ja nie mam zamiaru kłaść się do łóżka bez Ciebie.
— M.
Samotność to taka straszna trwoga. Ogarnia mnie, przenika mnie
— Dżem, " List do M. "
Reposted fromreksi0 reksi0
Jesteśmy świadkami fenomenalnego zjawiska, polegającego na wzajemnym mijaniu się ludzi, na nieumiejętności nawiązania kontaktu, nieumiejętności spędzania wolnego czasu. 
— Marek Hłasko
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viareksi0 reksi0
By lepiej poznać ludzi wystarczy tylko raz
zrobić coś wbrew ich woli.
— Woody Allen
Reposted fromsafeway safeway viainpassing inpassing
Robisz mi nieporządek w chaosie. Aż muszę
zaraz po przebudzeniu kląć bezgłośnie, żeby
ciebie odpędzić.
— Świetlicki (via stagnacja)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaburdel burdel
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viaburdel burdel
2510 8271 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viaburdel burdel
2318 4158 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viafanaberie fanaberie
Mogę gubić się z Tobą w obcym mieście, kłócić się o 3 w nocy na przystanku. Mogę też leżeć z Tobą na kanapie w naszym mieszkaniu. Z Tobą mogę wszystko, a bez Ciebie nic. 
Reposted frompsychodelic psychodelic viafanaberie fanaberie
Kiedyś byłaś bardziej. Jesteś o wiele mniej bardziej.
— Kapelusznik do Alicji

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viaviltis viltis
Po co mówić, kiedy można krzyczeć. Po co iść, kiedy można biec. Po co żyć, kiedy można płonąć.
— fragment wiersza "Dyszę" Anny Świrszczyńskiej
Reposted fromxalchemic xalchemic
9635 1fbf 390
Reposted fromchudeszkity chudeszkity
Dotyk Twój i niczego już nie jestem pewien
— Pezet "Noc i dzień"
Reposted fromxalchemic xalchemic viachudeszkity chudeszkity
Człowiek bardzo potrzebuje kogoś, kto go bardzo potrzebuje.
— T. Trzyzna 'Pana Nikt'
Reposted fromviltis viltis viafanaberie fanaberie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl